© 2000-2016 Cordis Automation BV | High Tech Campus 9 | 5656 AE Eindhoven

Banner Cordis Platform Software

Process Issues

Het realiseren van Equipment is een multidisciplinaire aangelegenheid, waarbij 'Mechanics', 'Manufacturing process' en 'Control' een rol spelen. Dit wordt wel het 'Equipment Creation Proces' (ECP) genoemd. De disciplines staan niet op zich zelf maar hebben overlappingen, zoals in onderstaand figuur wordt geïllustreerd. De werkzaamheden van Cordis Automation richten zich op de discipline 'Control' binnen ECP.

Om de werkzaamheden binnen de discipline 'Control' goed te laten verlopen, wordt door Cordis Automation het 'Equipment Control Creation Process' gebruikt (ECCP).

Het 'Equipment Control Creation Process' beschrijft alle belangrijke zaken die een rol spelen bij de creatie van de besturing. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vergelijkbaar met een puzzel.