© 2000-2016 Cordis Automation BV | High Tech Campus 9 | 5656 AE Eindhoven

Banner Cordis Platform SoftwareOntwerp methode Cordis Automation

Door Cordis Automation wordt Object Oriëntatie (OO) als ontwerpmethode gebruikt en Unified Modeling Language (UML) als grafische modelleertaal.
Ondanks het feit dan niet alle PLC software-ontwikkelomgevingen OO ondersteunen, wordt voor het ontwerp toch OO als methode gebruikt. Het ontwerp is hierdoor hardware platform onafhankelijk (PLC / PC / Embedded). Wanneer tijdens het verloop van het ontwerp de systeemeisen duidelijk worden kan eenvoudig worden gekozen voor het meest geschikte hardware platform.
In het geval OO niet (volledig) door de software-ontwikkelomgeving wordt ondersteund past Cordis Automation code-templates en implementatie-regels toe om de software te realiseren, waarbij een 1-op-1 relatie blijft bestaan met het ontwerp.

In het PLC domein wordt de programmeerstandaard IEC 61131 veelal gebruikt. Sinds enkele jaren hebben enkele PLC leveranciers Object Oriëntatie geïntegreerd in hun op IEC 61131 gebaseerde ontwikkelomgeving. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om PLC’s volledig object georiënteerd te programmeren met de vele voordelen die Object Oriëntatie biedt.

We zien al een aantal jaren een trend dat de PLC en de PC naar elkaar toegroeien en steeds meer met elkaar communiceren. Waar Object Oriëntatie in het PC domein al decennia gemeengoed is, worden in het PLC domein nu ook langzaam de voordelen onderkend.

Object Oriëntatie

Object Oriëntatie (OO) is een ontwerpmethode met als doel van een complex besturingsprobleem tot een oplossing te komen. Hierbij wordt het besturingsprobleem op een specifieke manier opgedeeld en gerangschikt in beheersbare componenten, waarbij elke component zelf software is. Een dergelijke component wordt een ‘klasse’ genoemd.
Het bepalen en rangschikken van de componenten op een juiste manier, vraagt een bepaalde werkwijze en een manier van denken. Om dit te ondersteunen wordt in veel gevallen de grafische taal UML gebruikt. Op deze manier wordt door het maken van diagrammen op een grafische manier de software ontworpen. Dit wordt ook wel het ‘modelleren’ van de software genoemd, er wordt namelijk een model gemaakt van de software oplossing. Verschillende aanzichten kunnen worden weergegeven, zoals statisch en dynamisch. Om het OO-software-ontwerp (het model) op een overeenkomstige manier te realiseren in code zijn er programmeertalen die Object Oriëntatie ondersteunen.

Object Oriëntatie is dus veelomvattend. Je kunt zeggen dat het een methode is die zijn invloed uitoefent op alle fasen van het software ontwikkelproces: OO-ontwerpen (analyse en design) en OO-programmeren.

Waarom ontwerpen (algemeen)
 • Beschrijven van de werking van het programma in detail
 • Tijd besparen op communicatie
 • Door gedetailleerde specificatie betere planning te maken
 • Ontwerp beslissingen worden vast gelegd
 • Identificeren en oplossen open issues
 • Het beheersen van complexiteit
 • Risico’s wegnemen
 • Overschrijden van levertijd voorkomen
 • Kosten binnen budget houden
Waarom ontwerpen in OO
 • Dekt het gehele ontwikkelproces af
 • Structureren van verantwoordelijkheden
 • Beheersbare software componenten
 • Gelijktijdig met meerdere ontwikkelaars werken
 • Betere onderhoudbaarheid
 • Mogelijkheid tot hergebruik, op verschillende niveaus
Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) is een modelmatige taal die is ontworpen om object-georiënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken. Kenmerkend is dat de UML modellen een grafische weergave zijn van bepaalde aspecten van het informatiesysteem.
Met UML kunnen niet alleen beschrijvingen worden gemaakt van statische verschijnselen, maar ook van dynamische processen. Het dient vooral als een veelzijdig te gebruiken instrument dat in verschillende fasen van de systeembouw kan worden toegepast.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is UML zelf geen methode, maar een notatiewijze die bij verschillende methodes kan worden gebruikt. Een methode die gebruik maakt van UML is 'Rational Unified Proces' (RUP).