© 2000-2016 Cordis Automation BV | High Tech Campus 9 | 5656 AE Eindhoven

Afregelen DVD laser

Afregelen DVD laser voor Philips

Cordis Automation is bij een drietal projecten betrokken geweest voor het automatisch afregelen van lasers in het optische gedeelte van DVD recorders. Complicerende factor: de productontwikkeling was nog in volle gang, waardoor requirements constant in beweging waren.
Hier heeft Cordis Automation het volgende gerealiseerd:
Opstellen en afstemmen van de requirements (use-cases) o.a. door het interviewen van onderzoekers in de research afdeling.

  • Ontwerpspecificatie (VOPC, sequence diagrammen) en testspecificatie.
  • Ontwikkeling en test van de complete besturingssoftware en bedieningsinterface.
  • De integratie van het tool in de productielijnen in Hongarije en China en het geven van service en operator trainingen.